+45 21 27 88 21 kh@brdr-henriksen.dk

Velkommen til 

Har du spørgsmål?

Brdr. Henriksen A/S

Vi beskæftiger os med alle entrepriseformer og vi udfører projekter for både offentlige og private bygherrer.

Kompetencer

N

Infrastruktur

N

Klimatilpasning

N

Byggemodning

N

Borede fundamenter

N

Miljøoprensning

N

Forsyning og kloakering

N

Betonarbejder

N

Broer - Tunneler - Faunapassager

N

Stålhaller

N

Kystsikring

N

Belægning og beplantning

N

Sportsanlæg

N

Nedrivning og miljøsanering

N

GPS afsætning og indmåling

Vi støtter

Anerkendelser