Hos Brdr. Henriksen udfører vi kvalitetsprojekter, der holder i det lange løb. Vi udfører alle de klassiske jord- og anlægsopgaver: Vi byggemodner, støber fundamenter, anlægger vejnet, kloak og forsyningssystem. Samtidig sørger vi for klimasikring i form af LAR-løsninger og fjerner forurenet jord og farlige byggematerialer efter grundig miljøscreening og -sanering.

Vi er et stærkt team af faguddannet Struktører og projektledere, der kan levere høj kvalitet til tiden. Derfor har vi tilbagevendende kunder og faste samarbejdspartnere.

Stabilt og effektivt jord- og anlægsarbejde

Vi udfører

BYGGEMODNING

BYGGEMODNING

Læs mere

INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR

Læs mere

KLIMATILPASNING

KLIMATILPASNING

Læs mere

FORSYNING & KLOAKERING

FORSYNING & KLOAKERING

Læs mere

BETONARBEJDE

BETONARBEJDE

Læs mere

NEDRIVNING & MILJØSANERING

NEDRIVNING & MILJØSANERING

Læs mere

Vi tager ansvar for at skabe en mere bæredygtig fremtid

Hos Brdr. Henriksen er vi bevidste om vores ansvar, og at vi alle bliver nødt til at handle og ændre vaner for at sikre en mere bæredygtig fremtid. Derfor arbejder vi med bæredygtig omstilling indenfor 5 prioriterede Verdensmål, som hænger sammen med vores kerneforretning. Vi har både fokus på vores medarbejdere med trivsel og arbejdsmiljø, klimasikring i vores projekter, genanvendelse og mindre spild af materialer samt fokus på at opnå et reduceret klimaaftryk. 

Læs mere om vores arbejde med øget bæredygtighed her.

Anerkendelser

Seneste Projekter

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Klimatilpasning Karlslunde

Klimatilpasning Udførsel af første etape,  Klimatilpasningen af Engparken, Toftholmsvej og Kongens Enge i Karlslunde. Udførselsperiode: 2020 – 2022 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Klar forsyning & Greve

Læs mere »

Nyhage Havnepark

Anlægning af ny Havnepark Hovedmængder: Afvanding 620 m Nedbrydning 500 tons Terrænregulering 5600 tons Sortering af jord 1800 tons Knusning af brikker 800 tons Forurenet

Læs mere »

Gøderup Regnvandsbassin

Gøderup Regnvandsbassin Regnvandsbassin Anlægning af regnvandsbassin  Gøderup er tidligere blevet separatkloakeret og spildevandet er afskåret. Regnvand ledes i dag til det nedlagte renseanlæg og derfra

Læs mere »

Tuse Næs Cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 2,3 KM Anlægning af  2,3 km dobbeltrettet cykelsti 2 stk. kanaliseringsanlæg med svingbane 2 stk. Vejudvidelser for plads til cykelsti   Udførselsperiode: 2019

Læs mere »