Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej

Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker

Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus, derved opnås store besparelser på økonomi men også på CO2 da slagger optager CO2 kan dette indregnes i det grønne regnskab.

Udførselsperiode: 2023

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Holbæk Kommune

Rådgiver: Cowi A/S

Hovedmængder:

 • Rydning 2600 kvm
 • Muldafrømning 65.000 kbm
 • Råjordsregulering  47.480 kbm
 • Afvanding 1317 lbm
 • Bundsikring 942 kbm
 • Stabilgrus 882 kbm
 • Slidlags grus 2400 kvm
 • Slaggegrus 30.000 tons
 • Bentonitmembran 16.720 kvm
 • Varmblandet asfalt 20.400 kvm
 • Kantsten 141 lbm
 • Termoplast 6224 lbm
 • Skilte 135 stk
 • Autoværn 128 lbm
 • Kvægtunnel 1 stk
 • Paddetunnel 1 stk
 • Rabatareal 20.900 kvm
 • Beplantning 1208 stk

Læs også artiklen fra Gate 21 omkring Slaggegrus:

https://www.gate21.dk/nyhed/resterne-fra-affaldsforbraendingen-bliver-til-nye-veje/