Byggemodning Mælkevej

Anlæg af stamvej og regnvandsbassin

anlæg af ca. 225 meter ny stamvej tilsluttet Frølundevej
i Svenstrup, anlæg af regnvandsbassin på ca. 5.000 m3 samt etablering af ca. 150 meter dobbeltrettet sti, anlagt på
eksisterende kørebane i forlængelse af Mælkevej.
Entreprisen er beliggende i Slagelse Kommune, Region Sjælland. Nærmeste adresse er Frølundevej 1, 4220 Korsør.

Udførselsperiode: 2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Slagelse Kommune

Rådgiver: Sweco