Haslevvej Ringsted

Cykelstier og fortove på Haslevvej i Ringsted.

 

 

Udførselsperiode: 2023

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Ringsted Kommune

Rådgiver: Rambøll 

Hovedmængder:

  • Trafikafvikling
  • Rydning 350 ton
  • Regnvandsledninger ca. 400m
  • Vejbrønde 50 stk.
  • Jord bort 250 kbm
  • Grusbærelag 600 kbm
  • Kantsten 2600 m
  • Fortove 1600 kvm
  • Asfalt 3400 kvm
  • Vejmarkering 1200 lbm 
 

Se vedhæftede link: