Klimatilpasning Karlslunde

Klimatilpasning

Udførsel af første etape,  Klimatilpasningen af Engparken, Toftholmsvej og Kongens Enge i Karlslunde.

Udførselsperiode: 2020 – 2022

Entrepriseform: Hovedentreprise 

Bygherre: Klar forsyning & Greve Spildevand.

Rådgiver: Niras A/S

Hovedmængder:

 • Opbrydning befæstet arealer          3000 kvm
 • Jordhåndtering                                      14.500 tons
 • Sandfyld                                                     6.100 tons
 • Opgravning af gl. ledning                   800 m
 • GAP ledninger Ø800 – Ø1200            732 m
 • Spildevandsledninger                          340 m
 • Brønde og bygværker                           34 stk                 
 • Stikledninger                                           190 m   
 • Vandforsyning                                         1600 m       
 • Befæstet arealer                                    3500 kvm       
 • Regnvandsbassin                                  2000 kvm     

 

Link til artikel om projektet:

https://byggeri-arkitektur.dk/glasfiberroer-er-en-del-af-

loesningen-i-storstilet-klimaprojekt