+45 21 27 88 21 kh@brdr-henriksen.dk

Kompetencer

Vi arbejder med et bredt udvalg når det gælder fagområder indenfor entreprenørbranchen.

Vi er løsnings-orienteret, effektive og altid klar med professionel rådgivning.

N

Infrastruktur

N

Klimatilpasning

N

Byggemodning

N

Borede Fundamenter

N

Miljøoprensning

N

Forsyning og kloakering

N

Betonarbejder

N

Broer – Tunneler – faunapassager

N

Stålhaller

N

Kystsikring

N

Belægning og beplantning

N

Sportsanlæg

N

Nedrivning og miljøsanering

N

GPS Afsætning og Indmåling