Slagstrupvej Krydsombygning

Ombygning af T-kryds

Helle skal øge sikkerheden for bløde trafikanter

Som en del af ombygningen bliver der desuden etableret en helle midt på Kalundborgvej, hvor cyklister og fodgængere kan stoppe op mellem de to vejbaner. Det gør det mere sikkert for de bløde trafikanter at krydse vejen.

Desuden er det nødvendigt at flytte cykelstien langs det stykke af Kalundborgvej, hvor vejen skal udvides for at gøre plads til den nye svingbane.

Det er netop flytningen af cykelstien samt omlægning af grøften og kabler under jorden, som Vejdirektoratets entreprenør vil tage fat på som det første. Alt dette arbejde kan udføres uden for vejbanerne og kommer derfor ikke til at påvirke trafikken.

Først i august og september rykker arbejdet ud på vejen, og her må trafikanter forvente forsinkelser på strækningen, mens arbejdet står på.

Udførselsperiode: 2024

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Vejdirektoratet 

Rådgiver: WSP A/S

Hovedmængder:

 • Rydning 50ton
 • Muldafrømning 1500 kbm
 • Råjordsregulering  650 kbm
 • Bortskaffelse af jord 2400 ton
 • muldudlægning 300 kvm
 • Afvanding 335 lbm
 • Bundsikring 805 kbm
 • Stabilgrus 882 kbm
 • Stabilgrus 2000 kvm
 • Varmblandet asfalt 1780 kvm
 • Termoplast 6224 lbm
 • Skilte 35 stk