Nyhage

Eventplads

Udførsel af: Jord, kloak, belægning og grønne arealer.

Udførselsperiode: 2016

Entrepriseform: Hovedentreprise 

Bygherre: Holbæk Kommune

Rådgiver: Niras A/S