FN’s Verdensmål for en bæredygtig fremtid

Øget bæredygtighed i anlægsbranchen

Her hos Brdr. Henriksen tager vi vores ansvar alvorligt. Vi vil være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid og støtter op om målsætningerne i FN’s Verdensmål. Derfor arbejder vi med bæredygtig omstilling, og i den forbindelse har vi prioriteret 5 verdensmål, som hænger sammen med vores kerneforretning, og hvor vi kan gøre en reel forskel.

Medarbejdere i trivsel & en sund arbejdsplads for alle

Vi gør meget ud af at fastholde vores medarbejdere ved at fremme trivslen og skabe en sund arbejdsplads for alle i et godt arbejdsmiljø.

Alle medarbejdere tilbydes en sundhedsordning, og vi støtter aktiviteter for hver enkelt medarbejder, der både er med til at øge vedkommendes trivsel, motivation og sundhed. Vi vægter sikkerhed i arbejdet højt og har fokus på at forbygge arbejdsulykker gennem krav om sikkerhed og brug af værnemidler på byggepladsen.

Desuden er vi medlem af Dansk Byggeri og sikrer vores medarbejdere gennem overenskomst og ved at tage ansvar for deres rettigheder til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Dette hænger sammen med FN’s Verdensmål 3: Et sundt liv og trivsel for alle.

Lokale anlægsprojekter & flere faglærte

Bæredygtig økonomisk vækst hænger for os sammen med lokale bygge- og anlægsprojekter. Som jord- og anlægsentreprenør varetager vi mange anlægsprojekter for bygherrer og samarbejdspartnere i lokalområdet, og dem har vi et professionelt og stabilt samarbejde med gennem længere perioder.

Vi samarbejder også med de omkringliggende kommuner, jobcentre og erhvervsuddannelser i forbindelse med beskæftigelse og uddannelse af ufaglærte, lærlinge, aktivering m.v. Vi gør noget ud af hele tiden at udvikle os og blive klogere på, hvordan vi får flere faglærte, flere lærlinge og flere i beskæftigelse.

Disse initiativer hænger sammen med FN’s Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

En robust og mere bæredygtig infrastruktur

Hos Brdr. Henriksen bidrager vi til at opbygge en robust infrastruktur. Det gør vi gennem vores anlægsprojekter i form af bl.a. cykelstier og veje, der både er med til at sikre lokalbefolkningen bedre transportmuligheder, og som skaber øget klimasikring gennem vores LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

Vi styrker både infrastruktur og bæredygtig innovation, når vi udfører anlægsprojekter ved hjælp af optimerede processer, og når vi indtænker bæredygtighed i valg af materialer og genanvendelse af disse.

Denne indsats hænger sammen med FN’s Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur.

Genanvendelse & mindre spild

Vi vil reducere vores spild og minimere vores ressourceforbrug. Dette praktiserer vi blandt andet ved at genanvende mest mulig overskydende materiale fra vores projekter, som vi bruger til andre projekter.

Vi arbejder innovativt med genanvendelse af råstoffer samt genbrug af eksisterende jord, hvilket kan medvirke til store besparelser på fossile brændstoffer og naturlige råstoffer

Dette hænger sammen med FN’s Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Et reduceret klimaaftryk

Vi vil være med til at styrke modstandskraften mod naturkatastrofer på grund af et forandret klima. Det bidrager vi til ved at anlægge robust infrastruktur og ved at mindske vores eget klimaaftryk.

Derfor arbejder vi løbende på at udvikle mere bæredygtige procedurer og metoder i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere, så vi mindsker vores samlede CO2-aftryk.

Vi arbejder også på at mindske vores eget CO2-aftryk. Det gør vi blandt andet ved at procesoptimere, forbedre vores udstyr mindske spild af materialer og ved at anvende nyeste maskiner og udstyr i vores arbejde.

Dette hænger sammen med FN’s Verdensmål 13: Klimaindsats.

En løbende proces

Vi er i fuld gang med at gøre Brdr. Henriksen mere bæredygtig og udmønte vores målsætninger i forbindelse med de 5 udvalgte verdensmål i konkrete aktiviteter og styrbare mål.