Referencer

Haslevvej Ringsted

Cykelstier og fortove på Haslevvej i Ringsted.     Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: Hovedentreprise Bygherre: Ringsted Kommune Rådgiver: Rambøll  Hovedmængder: Trafikafvikling Rydning 350 ton Regnvandsledninger ca.

Læs mere »

Viby Øst Ådalsbassin

Anlægning af 30.000 kbm Regnvandsbassin Jordhåndtering, Afvandning, vejanlæg og betonbygværker Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: Hovedentreprise Bygherre: Fors Rådgiver: Klar Miljørådgivning Hovedmængder: Jordhåndtering 30.000 kbm Regnvandsledninger ca.

Læs mere »

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Klimatilpasning Karlslunde

Klimatilpasning Udførsel af første etape,  Klimatilpasningen af Engparken, Toftholmsvej og Kongens Enge i Karlslunde. Udførselsperiode: 2020 – 2022 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Klar forsyning & Greve

Læs mere »

Nyhage Havnepark

Anlægning af ny Havnepark Hovedmængder: Afvanding 620 m Nedbrydning 500 tons Terrænregulering 5600 tons Sortering af jord 1800 tons Knusning af brikker 800 tons Forurenet

Læs mere »

Gøderup Regnvandsbassin

Gøderup Regnvandsbassin Regnvandsbassin Anlægning af regnvandsbassin  Gøderup er tidligere blevet separatkloakeret og spildevandet er afskåret. Regnvand ledes i dag til det nedlagte renseanlæg og derfra

Læs mere »

Tuse Næs Cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 2,3 KM Anlægning af  2,3 km dobbeltrettet cykelsti 2 stk. kanaliseringsanlæg med svingbane 2 stk. Vejudvidelser for plads til cykelsti   Udførselsperiode: 2019

Læs mere »

Jørlunde cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 1,8 km Entreprise hovedmængder: ca. 1.650 m3 råjordsarbejderca. 2.300 m3 levering af indbygningsegnet råjordca. 5.900 m3 muldafrømningca. 1.900 m3 bundsikringsgrusca. 1.125 m3 stabilt

Læs mere »

Egehaven

seniorbofællesskabet Egehaven, 67 Boliger Entreprise: Jord, Bundopbygning, Kloak og Beton  Udførselsperiode: 2021 Entrepriseform: Fagentreprise Bygherre: Core Property Management Rådgiver:  Forrige Næste

Læs mere »

Byggemodning Mælkevej

Anlæg af stamvej og regnvandsbassin anlæg af ca. 225 meter ny stamvej tilsluttet Frølundeveji Svenstrup, anlæg af regnvandsbassin på ca. 5.000 m3 samt etablering af

Læs mere »