Referencer

Byggemodning Mælkevej

Anlæg af stamvej og regnvandsbassin anlæg af ca. 225 meter ny stamvej tilsluttet Frølundeveji Svenstrup, anlæg af regnvandsbassin på ca. 5.000 m3 samt etablering af

Læs mere »

Broer Ringsted

Udskiftning af 9 Broer Udskiftning af gamle broer og rørlagt overkørsler, vi har udført arbejdet for Georg Berg A/S i to omgange de første 5

Læs mere »

25 Autismeboliger

Jord, kloak og Beton til 25 Autismeboliger Udførselsperiode: 2015 Entrepriseform: Fagentreprise Bygherre: Slagelse Kommune Rådgiver: Mangor og Nagel A/S Forrige Næste

Læs mere »

Bagsværd vandværk

Nyt Vandværk Udførsel af: Jord, kloak, vandforsyning og belægning. Udførselsperiode: 2014 Entrepriseform: Fagentreprise Bygherre: Nordvand A/S Rådgiver: Krüger  Forrige Næste

Læs mere »

Nordre Ryevej

Broudskiftning Udførsel af: Udskiftning af gammel bro til ny Buetunnel med faunapassage. Udførselsperiode: 2015 Entrepriseform: Fagentreprise  Bygherre: Lejre Kommune Rådgiver: Broconsult  Forrige Næste

Læs mere »

Skovlunden

22 seniorboliger skovlunden Udførsel af: Jord, Kloak og Beton. Udførselsperiode: 2019 Entrepriseform: Fagentreprise  Bygherre: Slagelse Boligselskab Rådgiver: Arkitektfirmaet HS https://slagelsebolig.dk/media/2821/sb-folder-om-skovlunden_2019_gao.pdf Forrige Næste

Læs mere »

Klimatilpasning Bavnehøj

Klimatilpasning håndtering og genanvendelse af regnvand. Udførselsperiode: 2014 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Københavns Kommune. Rådgiver: Sloth Møller A/S Forrige Næste

Læs mere »

Nyhage

Eventplads Udførsel af: Jord, kloak, belægning og grønne arealer. Udførselsperiode: 2016 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Holbæk Kommune Rådgiver: Niras A/S Forrige Næste

Læs mere »

Karberghus

Ny lagerhal 2670 kvm Jord, kloak, belægning og beton. Udførselsperiode: 2016 Hovedmængder: 5000 kbm jord bort.4800 kbm sandfyld indbygget.765 kbm beton.2150 stk legablokke.420 tons armering.335

Læs mere »

Mørkøv cykelsti

5 km Cykelsti og trafiksikkerhedsforanstaltninger Udførsel af:  • Enkeltrettede cykelstier Stigs Bjergby-Mørkøv • Dobbeltrettet cykelsti Skamstrup-Mørkøv • Hastighedsdæmpende foranstaltninger Stigs Bjergby • Hastighedsdæmpende foranstaltninger Skamstrup

Læs mere »