Gøderup Regnvandsbassin

Regnvandsbassin

Anlægning af regnvandsbassin 

Gøderup er tidligere blevet separatkloakeret og spildevandet er afskåret. Regnvand
ledes i dag til det nedlagte renseanlæg og derfra til åen i det gamle overløb. Der
etableres et nyt åbent jordbassin med bentonitmembran og permanent vandspejl
samt nyt udløb til åen. Bassinet forsinker og renser regnvandet inden det ledes til åen.

Entreprise hovedmængder:
• Nedrivning af det nedlagte renseanlæg
• Udgravning af 3000 m3 jord til bassin
• Ca. 2000 m2 bentonitmembran
• Ledninger i dimension op til ø800 og brønde op til dimension ø2,5 m

Udførselsperiode: 2023

Kontraktform: Hovedentreprise 

Bygherre: Fors Spildevand Lejre A/S

Rådgiver: Rambøll