Byggemodning af grunde

Bliv klar til atbygge på din grund

Vi skaber byggeklare arealer til entreprenører, kommuner, bygherrer og private, når vi sørger for alt det forberedende arbejde med at etablere kloak, vand og el på offentlige arealer samt erhvervs- og boligområder.

Hos Brdr. Henriksen udfører vi alle opgaver i forbindelse med byggemodning af en grund – lige fra rydning af området, jordregulering og bundsikring til kloakering og anlæg af de nødvendige forsyningsledninger. Vi kan også stå for den efterfølgende belægning af området med etablering af veje og fortove samt støbning af fundamenter til de nye bygninger.

Vi sørger for effektiv miljøoprensning

Nedrivning af eksisterende bygninger samt miljøoprensning af både byggematerialet og den omkringliggende jord er ofte en central del af en byggemodningsproces. Vi yder en professionel miljøoprensning, der sikrer de byggemodne grunde mod forurening.

Miljøoprensning kan være en omfattende proces, som vi hos Brdr. Henriksen har de rette værktøjer og kompetente medarbejdere til at udføre. Det drejer sig om grundig analyse og rensning af jorden og byggematerialerne samt efterfølgende korrekt bortskaffelse af farligt affald samt sortering og genanvendelse af de øvrige materialer.

Har du brug for hjælp til byggemodning og miljøoprensning?

Vi kan stå for hovedentreprisen og tilbyder en tryg proces med det bedste resultat. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon eller sende os en mail.

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Byggemodning Mælkevej

Anlæg af stamvej og regnvandsbassin anlæg af ca. 225 meter ny stamvej tilsluttet Frølundeveji Svenstrup, anlæg af regnvandsbassin på ca. 5.000 m3 samt etablering af

Læs mere »