Etablering af kloak og forsyningsledninger

Brug for nykloak og/eller forsyningsrør

Som jord- og anlægsentreprenør og autoriserede kloakmestre har vi solid erfaring med at etablere og renovere alle former for kloak og forsyningsledninger. Eksempelvis etablering af et kloaksystem i bolig- og sommerhusområder, renovering af varme- og vandrør og etablering af fjernvarmerør. Vi omlægger også rør i forbindelse med en større trafikomlægning eller et byggeprojekt.

Vi samarbejder med forsyningsselskaber, kommuner og bygherrer og sørger for alle opgaver lige fra at rydde området og udlægge rørene til den efterfølgende reetablering af de berørte områder med belægninger. Utætte forsyningsledninger, fx spildevandsledninger, udgør en stor miljørisiko, og derfor fornyr vi mange brønde samt hoved- og stikledninger.

Klimasikring af det berørte område

Rørlægning hænger tæt sammen med klimasikring af pågældende område. For i hele Danmark oplever vi flere og flere massive regnskyl, og derfor er klimasikring helt centralt, når kloak og forsyningsrør udlægges. Vi har ekspertisen til at sikre korrekt aflastning af kloaksystemet ved sikker kloakseparering mellem regn- og spildevand – fx ved at bortlede regnvandet, etablere omfangsdræn, nedsivningsanlæg eller regnvandsfaskiner i det berørte område.

Vi kan stå for hovedentreprisen

Vi løfter forsyningsopgaver som hovedentreprenør og samarbejder med professionelle leverandører. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 21 27 88 21 eller sende en mail til kh@brdr-henriksen.dk.

Har du brug for hjælp til byggemodning og miljøoprensning?

Vi kan stå for hovedentreprisen og tilbyder en tryg proces med det bedste resultat. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon eller sende os en mail.

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Klimatilpasning Karlslunde

Klimatilpasning Udførsel af første etape,  Klimatilpasningen af Engparken, Toftholmsvej og Kongens Enge i Karlslunde. Udførselsperiode: 2020 – 2022 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Klar forsyning & Greve

Læs mere »