Vejnet og belægning

Vi anlægger lokal infrastruktur

Vi udfører asfalt- og anlægsopgaver i det offentlige rum og sørger for at indtænke hensyn til både trafik, borgere og omgivelser. Typiske opgaver er nyanlæg af veje og cykelstier, vedligehold og udvidelse af eksisterende vejnet, hvor vi også anlægger trafiksanering, broer, tunneler og faunapassager.

Hos Brdr. Henriksen er vi klar til at hjælpe under hele processen fra projektstart med projektering og frem til aflevering og etablering af vejbelægning i form asfalt og grus. Vi har solid erfaring med at anlægge infrastruktur for både kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder, og vi lægger vægt på altid at levere høj kvalitet i et godt samarbejde med alle.

Hovedentrepriser og klimasikring

Vi har erfaring med at står for hovedentreprisen. Disse infrastrukturopgaver udføres typisk i samarbejde med eksterne specialister på området. Undervejs i processen sørger vi for konstruktiv kommunikation med de involverede aktører, fx ledningsejere, vejmyndigheder og berørte borgere.

Klimatilpasning i form af skybrudssikring er centralt i områder, der hyppigere rammes af oversvømmelser eller er i stigende risiko for at blive ramt. Derfor etablerer vi flere og flere LAR-løsninger. Det er lokal afledning af regnvand, så veje, stier og omkringliggende bygninger undgår at opsamle de store regnmængder.

Lad os etablere vejnet i dit område

Vi tilrettelægger altid med størst muligt hensyn til både grundejere og trafikanter – også når vi arbejder i tættrafikerede områder, og derfor kan vi sikre en smidig udførelse af anlægsarbejdet. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 21 27 88 21 eller sende en mail til kh@brdr-henriksen.dk.

Har du brug for hjælp til byggemodning og miljøoprensning?

Vi kan stå for hovedentreprisen og tilbyder en tryg proces med det bedste resultat. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon eller sende os en mail.

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Nyhage Havnepark

Anlægning af ny Havnepark Hovedmængder: Afvanding 620 m Nedbrydning 500 tons Terrænregulering 5600 tons Sortering af jord 1800 tons Knusning af brikker 800 tons Forurenet

Læs mere »

Tuse Næs Cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 2,3 KM Anlægning af  2,3 km dobbeltrettet cykelsti 2 stk. kanaliseringsanlæg med svingbane 2 stk. Vejudvidelser for plads til cykelsti   Udførselsperiode: 2019

Læs mere »