Vi fremtidsikrer med klimaløsninger

Nødvendig skybrudssikring afvejnet, byer og bygninger

Nedbørsmængderne er blevet mere massive gennem de senere år. I bygge- og anlægsbranchen skal vi kunne håndtere disse ekstreme regnbyger ved at sikre, at kloaksystemet ikke overbelastes. Derfor har vi hos Brdr. Henriksen opbygget ekspertise i at klimasikre anlægsopgaver i forbindelse med både erhvervsmæssige og offentlige anlægsprojekter.

Lokal Afledning af Regnvand/ LAR-løsninger

Vi tilbyder en lang række LAR-løsninger, hvor vi får regnvandet afledt fra kloaksystemet, så det langsomt siver ned i undergrunden i sikker afstand uden at oversvømme hverken byggefundamenter, erhvervsarealer, veje og stier. Det gør vi, når vi etablerer nedsivningsanlæg, faskiner og permeable belægninger i forbindelse med vores infrastruktur-, jord- og anlægsopgaver.

Der er et utal af muligheder for regnvandssikring, og som specialister kan vi træffe de rigtige valg, der passer til det enkelte område og sikrer pågældende byggerier bedst muligt.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til skybrudssikring

Klimatilpasning med LAR-løsninger er en vigtig del af fremtidssikringen af vores infrastruktur og bygningsmasse. Det kan vi udføre hos Brdr. Henriksen, og du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 21 27 88 21 eller sende en mail til kh@brdr-henriksen.dk.

Har du brug for hjælp til byggemodning og miljøoprensning?

Vi kan stå for hovedentreprisen og tilbyder en tryg proces med det bedste resultat. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon eller sende os en mail.

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Klimatilpasning Karlslunde

Klimatilpasning Udførsel af første etape,  Klimatilpasningen af Engparken, Toftholmsvej og Kongens Enge i Karlslunde. Udførselsperiode: 2020 – 2022 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Klar forsyning & Greve

Læs mere »