Nedrivning og miljøsanering

Vi nedbryder og fjernermiljøfarlige stoffer

Hos Brdr. Henriksen får du en professionel og effektiv nedrivning af højhuse, boliger, industri og erhvervsejendomme. Vi har de nødvendige maskiner og den rette faglige ekspertise, så alle sikkerhedshensyn i nedrivningsprocessen imødekommes.

Vi efterlader altid området rent og sikkert, da vi også sørger for korrekt miljøsanering af jordarealet og alt det gamle bygningsmateriale – både hvis hele bygningen skal rives ned eller dele af den skal bevares og bygges om.

Grundig screening og miljøsanering

Ved at vælge Brdr. Henriksen udføres hele miljøsaneringsprocessen med øje for alle sikkerhedshensyn og små detaljer. Vi har solid erfaring med at udføre den lovpligtige miljøscreening for stoffer, der er skadelige for miljøet. Hvis vi eksempelvis lokaliserer tungmetaller, asbest, PCB, skimmelsvamp mv. i byggematerialet, så skal disse afskilles fra de øvrige materialer og håndteres forsvarligt. Ved at gennemføre en grundig miljøscreening kan vi identificere om andre materialer stadig er forureningsfri og kan genbruges eller genanvendes i et nyt byggeri.

Du er meget velkommen til at kontakte os

Vi er din garanti for, at arbejdet udføres i en høj faglig kvalitet af kompetente medarbejdere. Vi har styr på alle sikkerhedsforanstaltninger og solid erfaring med nedrivning og miljøsanering. Kontakt os på telefon 21 27 88 21 eller send en mail til kh@brdr-henriksen.dk.

Har du brug for hjælp til byggemodning og miljøoprensning?

Vi kan stå for hovedentreprisen og tilbyder en tryg proces med det bedste resultat. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon eller sende os en mail.

Broer Ringsted

Udskiftning af 9 Broer Udskiftning af gamle broer og rørlagt overkørsler, vi har udført arbejdet for Georg Berg A/S i to omgange de første 5

Læs mere »