Bagsværd vandværk

Nyt Vandværk

Udførsel af: Jord, kloak, vandforsyning og belægning.

Udførselsperiode: 2014

Entrepriseform: Fagentreprise

Bygherre: Nordvand A/S

Rådgiver: Krüger