Vi støber solide fundamenter

Betonkonstruktionermed kvalitet

Som professionelle anlægsentreprenører støber vi fundamenter til bygninger, der tager højde for jordbundsforhold og sikrer byggeriet en solid bæreevne. Vi er med hele vejen fra udgravning og stabilisering af grunden, etablering af det kapillarbrydende og det isolerende lag til støbning af selve fundamentet og betonkonstruktionerne.

Et stabilt og holdbart fundament er vigtigt, fordi det netop holder vægten af en bygnings bærende konstruktioner, hindrer bygningen i at sætte sig og sikrer fugtfrie konstruktioner. Derfor har vi styr på alle detaljer og en solid erfaring. Dette er kundens garanti for et højt fagligt niveau med kvalitet.

Beton- og støbearbejde til nybyg og renovering

Vi støber fundamenter til større erhvervsbygninger og produktionshaller så vel som offentlige institutioner og nye boligområder. Det kan også være understøbning eller renovering af eksisterende fundamenter, herunder infrastrukturopgaver med støbning af broer og tunneler i byrummet samt forsyningsrør og brønde.

Kontakt os for et godt fundament

Vi kan løse opgaven som hovedentreprenører, og vores erfarne byggeledere er klar til at imødekomme vores kunders ønsker og krav. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 21 27 88 21 eller sende en mail til kh@brdr-henriksen.dk.

Har du brug for hjælp til byggemodning og miljøoprensning?

Vi kan stå for hovedentreprisen og tilbyder en tryg proces med det bedste resultat. Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon eller sende os en mail.

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Egehaven

seniorbofællesskabet Egehaven, 67 Boliger Entreprise: Jord, Bundopbygning, Kloak og Beton  Udførselsperiode: 2021 Entrepriseform: Fagentreprise Bygherre: Core Property Management Rådgiver:  Forrige Næste

Læs mere »