Byggemodning Schæfergården

Byggemodning af 25 tæt lav boliger

 

Entreprise hovedmængder:

  • Muldafrømning 1169 kbm
  • Råjord arb 3008 kbm
  • Kloak og regnvand 1267 m
  • Forsyningsledninger 458m
  • Brønde 101 stk
  • Ubundne bærlag 1250 kbm
  • kantsten 1250 m
  • Asfalt 2492 kvm
  • Græssåning 2400 kvm
 

Udførselsperiode: 2021

Entrepriseform:  Hovedentreprise 

Bygherre: Huscompagniet 

Rådgiver: Land og Plan