Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger

Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton

Udførselsperiode: 2023

Entrepriseform: fagentreprise 

Bygherre: Birch Ejendomme A/S

Rådgiver: Sweco A/S