Egehaven

seniorbofællesskabet Egehaven, 67 Boliger

Entreprise: Jord, Bundopbygning, Kloak og Beton 

Udførselsperiode: 2021

Entrepriseform: Fagentreprise

Bygherre: Core Property Management

Rådgiver: