Sideudvidelsen af frakørsel 22 på M3

JORD- OG BELÆGNINGSARBEJDE PÅ STRÆKNINGEN MOTORRING 3

I forbindelse med sideudvidelsen af frakørsel 22 på M3 udbyder Vejdirektoratet
entreprise DH3.02.20 jord- og belægningsarbejder.
Arbejdet omfatter udvidelse af frakørselen med maksimalt 1 m på en strækning
på ca. 150 m. Derudover skal der flyttes 3 belysningsmaster.

Bygherre: Vejdirektoratet