Jørlunde cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 1,8 km

Entreprise hovedmængder:

ca. 1.650 m3 råjordsarbejder
ca. 2.300 m3 levering af indbygningsegnet råjord
ca. 5.900 m3 muldafrømning
ca. 1.900 m3 bundsikringsgrus
ca. 1.125 m3 stabilt grus
ca. 955 m3 muldudlægning
ca. 900 m afvandingsledninger
ca. 30 m2 opbrydning af asfalt
ca. 1.075 t asfalt
ca. 900 m Vejmarkering
ca. 9.550 m2 græssåning

Udførselsperiode: 2014

Entrepriseform: Hovedentreprise   

Bygherre: Vejdirektoratet

Rådgiver: VD