Nordre Ryevej

Broudskiftning

Udførsel af: Udskiftning af gammel bro til ny Buetunnel med faunapassage.

Udførselsperiode: 2015

Entrepriseform: Fagentreprise 

Bygherre: Lejre Kommune

Rådgiver: Broconsult