Nyhage Havnepark

Anlægning af ny Havnepark

Hovedmængder:

 • Afvanding 620 m
 • Nedbrydning 500 tons
 • Terrænregulering 5600 tons
 • Sortering af jord 1800 tons
 • Knusning af brikker 800 tons
 • Forurenet jord 100 tons
 • Håndtering af sten 2000 tons
 • Blød bund 6000 kvm
 • Signalnet 20.000 kvm
 • Jordhåndtering 40.000 tons
 • Blomstereng 20.500 kvm

 

Udførselsperiode: 2021

Entrepriseform: Hovedentreprise 

Bygherre: Holbæk Kommune

Rådgiver: Niras A/S