Skibby Byggemodning

Byggemodning til 95 boliger

Udførsel af: jord, kloak og belægning.

Entreprise hovedmængder:

 •  Muldafrømning 13.500 kbm
 • Blødbundsarbejder 2.000 kbm
 • Råjordsregulering 3.600 kbm
 • Friktionsfyld 6.000 kbm
 • Brønde 235 stk
 • Kloak  4.929 m
 • Bundsikring 5.000 kbm
 • Stabilgrus 2.750 kbm
 • Asfalt 12.500 kvm
 • Kantsten 825 m
 • fortov 2.350 kvm

 

Udførselsperiode: 2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Klimahuse A/S

Rådgiver: Niras A/S