Skovlunden

22 seniorboliger skovlunden

Udførsel af: Jord, Kloak og Beton.

Udførselsperiode: 2019

Entrepriseform: Fagentreprise 

Bygherre: Slagelse Boligselskab

Rådgiver: Arkitektfirmaet HS

https://slagelsebolig.dk/media/2821/sb-folder-om-skovlunden_2019_gao.pdf