Blog

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Byggemodning Schæfergården

Byggemodning af 25 tæt lav boliger Entreprise hovedmængder: Muldafrømning 1169 kbm Råjord arb 3008 kbm Kloak og regnvand 1267 m Forsyningsledninger 458m Brønde 101 stk

Læs mere »

Byggemodning Mælkevej

Anlæg af stamvej og regnvandsbassin anlæg af ca. 225 meter ny stamvej tilsluttet Frølundeveji Svenstrup, anlæg af regnvandsbassin på ca. 5.000 m3 samt etablering af

Læs mere »

Skibby Byggemodning

Byggemodning til 95 boliger Udførsel af: jord, kloak og belægning. Entreprise hovedmængder:  Muldafrømning 13.500 kbm Blødbundsarbejder 2.000 kbm Råjordsregulering 3.600 kbm Friktionsfyld 6.000 kbm Brønde

Læs mere »