Blog

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Nyhage Havnepark

Anlægning af ny Havnepark Hovedmængder: Afvanding 620 m Nedbrydning 500 tons Terrænregulering 5600 tons Sortering af jord 1800 tons Knusning af brikker 800 tons Forurenet

Læs mere »

Tuse Næs Cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 2,3 KM Anlægning af  2,3 km dobbeltrettet cykelsti 2 stk. kanaliseringsanlæg med svingbane 2 stk. Vejudvidelser for plads til cykelsti   Udførselsperiode: 2019

Læs mere »

Jørlunde cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 1,8 km Entreprise hovedmængder: ca. 1.650 m3 råjordsarbejderca. 2.300 m3 levering af indbygningsegnet råjordca. 5.900 m3 muldafrømningca. 1.900 m3 bundsikringsgrusca. 1.125 m3 stabilt

Læs mere »

Broer Ringsted

Udskiftning af 9 Broer Udskiftning af gamle broer og rørlagt overkørsler, vi har udført arbejdet for Georg Berg A/S i to omgange de første 5

Læs mere »

Nyhage

Eventplads Udførsel af: Jord, kloak, belægning og grønne arealer. Udførselsperiode: 2016 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Holbæk Kommune Rådgiver: Niras A/S Forrige Næste

Læs mere »

Mørkøv cykelsti

5 km Cykelsti og trafiksikkerhedsforanstaltninger Udførsel af:  • Enkeltrettede cykelstier Stigs Bjergby-Mørkøv • Dobbeltrettet cykelsti Skamstrup-Mørkøv • Hastighedsdæmpende foranstaltninger Stigs Bjergby• Hastighedsdæmpende foranstaltninger Skamstrup •

Læs mere »