Blog

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Klimatilpasning Karlslunde

Klimatilpasning Udførsel af første etape,  Klimatilpasningen af Engparken, Toftholmsvej og Kongens Enge i Karlslunde. Udførselsperiode: 2020 – 2022 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Klar forsyning & Greve

Læs mere »

Gøderup Regnvandsbassin

Gøderup Regnvandsbassin Regnvandsbassin Anlægning af regnvandsbassin  Gøderup er tidligere blevet separatkloakeret og spildevandet er afskåret. Regnvand ledes i dag til det nedlagte renseanlæg og derfra

Læs mere »

Byggemodning Schæfergården

Byggemodning af 25 tæt lav boliger Entreprise hovedmængder: Muldafrømning 1169 kbm Råjord arb 3008 kbm Kloak og regnvand 1267 m Forsyningsledninger 458m Brønde 101 stk

Læs mere »

Byggemodning Mælkevej

Anlæg af stamvej og regnvandsbassin anlæg af ca. 225 meter ny stamvej tilsluttet Frølundeveji Svenstrup, anlæg af regnvandsbassin på ca. 5.000 m3 samt etablering af

Læs mere »

Bagsværd vandværk

Nyt Vandværk Udførsel af: Jord, kloak, vandforsyning og belægning. Udførselsperiode: 2014 Entrepriseform: Fagentreprise Bygherre: Nordvand A/S Rådgiver: Krüger  Forrige Næste

Læs mere »

Nordre Ryevej

Broudskiftning Udførsel af: Udskiftning af gammel bro til ny Buetunnel med faunapassage. Udførselsperiode: 2015 Entrepriseform: Fagentreprise  Bygherre: Lejre Kommune Rådgiver: Broconsult  Forrige Næste

Læs mere »

Skibby Byggemodning

Byggemodning til 95 boliger Udførsel af: jord, kloak og belægning. Entreprise hovedmængder:  Muldafrømning 13.500 kbm Blødbundsarbejder 2.000 kbm Råjordsregulering 3.600 kbm Friktionsfyld 6.000 kbm Brønde

Læs mere »