Blog

Ny Omfartsvej, Skagerakvej

Anlægning 2,5 km omfartsvej Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og betonbygværker Særligt ved projektet er anvendelse af Miljøslagger som erstatter de traditionelle råstoffer bundsikring og stabilgrus,

Læs mere »

Byggemodning Viby Sj.

63 Nye boliger Jord, kloak, forsyning, vejanlæg og beton Udførselsperiode: 2023 Entrepriseform: fagentreprise  Bygherre: Birch Ejendomme A/S Rådgiver: Sweco A/S Forrige Næste

Læs mere »

Klimatilpasning Karlslunde

Klimatilpasning Udførsel af første etape,  Klimatilpasningen af Engparken, Toftholmsvej og Kongens Enge i Karlslunde. Udførselsperiode: 2020 – 2022 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Klar forsyning & Greve

Læs mere »

Nyhage Havnepark

Anlægning af ny Havnepark Hovedmængder: Afvanding 620 m Nedbrydning 500 tons Terrænregulering 5600 tons Sortering af jord 1800 tons Knusning af brikker 800 tons Forurenet

Læs mere »

Gøderup Regnvandsbassin

Gøderup Regnvandsbassin Regnvandsbassin Anlægning af regnvandsbassin  Gøderup er tidligere blevet separatkloakeret og spildevandet er afskåret. Regnvand ledes i dag til det nedlagte renseanlæg og derfra

Læs mere »

Tuse Næs Cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 2,3 KM Anlægning af  2,3 km dobbeltrettet cykelsti 2 stk. kanaliseringsanlæg med svingbane 2 stk. Vejudvidelser for plads til cykelsti   Udførselsperiode: 2019

Læs mere »

Jørlunde cykelsti

Dobbeltrettet Cykelsti 1,8 km Entreprise hovedmængder: ca. 1.650 m3 råjordsarbejderca. 2.300 m3 levering af indbygningsegnet råjordca. 5.900 m3 muldafrømningca. 1.900 m3 bundsikringsgrusca. 1.125 m3 stabilt

Læs mere »

Egehaven

seniorbofællesskabet Egehaven, 67 Boliger Entreprise: Jord, Bundopbygning, Kloak og Beton  Udførselsperiode: 2021 Entrepriseform: Fagentreprise Bygherre: Core Property Management Rådgiver:  Forrige Næste

Læs mere »

Byggemodning Schæfergården

Byggemodning af 25 tæt lav boliger Entreprise hovedmængder: Muldafrømning 1169 kbm Råjord arb 3008 kbm Kloak og regnvand 1267 m Forsyningsledninger 458m Brønde 101 stk

Læs mere »

Byggemodning Mælkevej

Anlæg af stamvej og regnvandsbassin anlæg af ca. 225 meter ny stamvej tilsluttet Frølundeveji Svenstrup, anlæg af regnvandsbassin på ca. 5.000 m3 samt etablering af

Læs mere »

Broer Ringsted

Udskiftning af 9 Broer Udskiftning af gamle broer og rørlagt overkørsler, vi har udført arbejdet for Georg Berg A/S i to omgange de første 5

Læs mere »

25 Autismeboliger

Jord, kloak og Beton til 25 Autismeboliger Udførselsperiode: 2015 Entrepriseform: Fagentreprise Bygherre: Slagelse Kommune Rådgiver: Mangor og Nagel A/S Forrige Næste

Læs mere »

Bagsværd vandværk

Nyt Vandværk Udførsel af: Jord, kloak, vandforsyning og belægning. Udførselsperiode: 2014 Entrepriseform: Fagentreprise Bygherre: Nordvand A/S Rådgiver: Krüger  Forrige Næste

Læs mere »

Nordre Ryevej

Broudskiftning Udførsel af: Udskiftning af gammel bro til ny Buetunnel med faunapassage. Udførselsperiode: 2015 Entrepriseform: Fagentreprise  Bygherre: Lejre Kommune Rådgiver: Broconsult  Forrige Næste

Læs mere »

Skovlunden

22 seniorboliger skovlunden Udførsel af: Jord, Kloak og Beton. Udførselsperiode: 2019 Entrepriseform: Fagentreprise  Bygherre: Slagelse Boligselskab Rådgiver: Arkitektfirmaet HS https://slagelsebolig.dk/media/2821/sb-folder-om-skovlunden_2019_gao.pdf Forrige Næste

Læs mere »

Klimatilpasning Bavnehøj

Klimatilpasning håndtering og genanvendelse af regnvand. Udførselsperiode: 2014 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Københavns Kommune. Rådgiver: Sloth Møller A/S Forrige Næste

Læs mere »

Nyhage

Eventplads Udførsel af: Jord, kloak, belægning og grønne arealer. Udførselsperiode: 2016 Entrepriseform: Hovedentreprise  Bygherre: Holbæk Kommune Rådgiver: Niras A/S Forrige Næste

Læs mere »

Karberghus

Ny lagerhal 2670 kvm Jord, kloak, belægning og beton. Udførselsperiode: 2016 Hovedmængder: 5000 kbm jord bort.4800 kbm sandfyld indbygget.765 kbm beton.2150 stk legablokke.420 tons armering.335

Læs mere »

Mørkøv cykelsti

5 km Cykelsti og trafiksikkerhedsforanstaltninger Udførsel af:  • Enkeltrettede cykelstier Stigs Bjergby-Mørkøv • Dobbeltrettet cykelsti Skamstrup-Mørkøv • Hastighedsdæmpende foranstaltninger Stigs Bjergby• Hastighedsdæmpende foranstaltninger Skamstrup •

Læs mere »